Rekolekcje Wielkopostne to czas, w którym w szczególny sposób powinniśmy zbliżać się do Boga. Jest to czas zadumy, nawrócenia i odkrycia Jezusa Chrystusa na nowo, w tajemnicy Jego cierpienia i zmartwychwstania. W Domu Pogodnej Jesieni wspólne rekolekcje przeżywaliśmy w dniach 25-27 marca br., poprowadził je Kapelan DPJ o. Piotr Kurcius – redemptorysta.

Wielu Mieszkańców – pozostających z powodu choroby w łóżkach korzystało z rekolekcji dzięki radiowęzłowi. Ci, którzy zgromadzeni byli w kaplicy DPJ wsłuchiwali się w rozważania z wielką powagą i skupieniem. W pierwszym dniu, który był Dniem Świętości życia i jednocześnie Uroczystością Zwiastowania Pańskiego ojciec mówił o tym, że każdy z nas od samego początku jest chciany i kochany przez Boga, niezależnie od stanu zdrowia, swojej niepełnosprawności czy niedołężności realizuje swoje powołanie. Msza Św. poprzedzona była w tym dniu Modlitwą Różańcową.

Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się od Drogi Krzyżowej, której rozważania nawiązywały do tematu wygłoszonego na homilii – Dlaczego cierpię?. „Cierpienie niejedno ma imię” – powtarzał ojciec, tajemnicą jest dlaczego cierpimy, ale bierzemy swój krzyż i idziemy dalej, bo wiemy, że nasza Ojczyzna jest w niebie i tam zostanie nam wynagrodzony cały trud i umartwienia. „Niebo jest naszym miejscem docelowym i z taką nadzieją żyjemy” – kończył swoje rozważania ojciec trzeciego dnia rekolekcji. W tym dniu również Mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty i Namaszczenia Chorych.

Na zakończenie rekolekcyjnego czasu swoją wdzięczność Rekolekcjoniście w imieniu Mieszkańców wyraziła p. Helena i p. Władysława.