O. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, prof. UPJP II wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, franciszkanin pochodzący z Ołpin był Gościem Miesiąca w DPJ dnia 10, marca. Bogaty dorobek naukowy o. Z. Gogoli stanowi 106 rozpraw naukowych i 37 książek, w tym zatytułowana „Męczennicy z Pariacoto. Misje franciszkanów z Peru.” Spośród 50 kandydatów o. Zdzisław Gogola, jako decydujący wówczas o tym, wybrał trzech, którzy w 1989 roku opuścili ojczyznę, by 14 000 km stąd, w Ameryce Południowej, w Pariacoto ewangelizować najbardziej opuszczonych.
Prelegent opowiedział o franciszkańskich misjonarzach: o. Zbigniewie Strzałkowskim i o. Michale Tomaszku, którzy ponieśli śmierć męczeńską z rąk komunistycznych terrorystów w Pariacoto 9. sierpnia 1991 roku. Prelekcja była świetnym uzupełnieniem filmu w reżyserii Aleksandry Mączki, „Na peruwiańskiej ziemi z pokojem i dobrem”. Uczestnicy spotkania, w liczbie 50 osób, mogli nabyć publikacje i książki autorstwa o. Z. Gogoli.

Na zakończenie wszyscy odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym o. Zdzisław udzielił zebranym kapłańskiego błogosławieństwa.