W Środę Popielcową 06.03. br. wspólną modlitwą w kaplicy DPJ rozpoczęliśmy przeżywanie Wielkiego Postu. Siostry józefitki, personel oraz Mieszkańcy wzięli udział we Mszy św. sprawowanej przez redemptorystę o. Edwarda Ryndaka, który w wygłoszonej homilii mówił, iż czas Wielkiego Postu, trwający do Wielkiego Czwartku, to szansa na przemianę życia przez modlitwę, post i jałmużnę. A wypowiadane przez kapłana posypującego głowy popiołem słowa: „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, przypomniały obecnym sens ziemskiego życia.

Wielkopostna duchowa odnowa, to szczególny czas wpatrywania się w Jezusa cierpiącego, dźwigającego krzyż. Jak w każdym polskim kościele, również w kaplicy Domu Pogodnej Jesieni co piątek będzie prowadzone Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w niedziele śpiewane Gorzkie Żale.