ANIOŁOWO to Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych zlokalizowana w Tarnowie. Od 28.11 b.r. można podziwiać w niej prace konkursowe uzdolnionych plastycznie Mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie. Pani Maria, Anna O., Helena, Anna C. oraz pan Czesław kilka godzin spędzili na tworzeniu pięknych i oryginalnych choinek bożonarodzeniowych. Każda wymagała dużego wkładu pracy, pomysłu i chęci. Oto są: niepowtarzalne, różnorodne i przede wszystkim piękne … mają już swoje miejsce w Galerii Aniołowo i dumnie reprezentują Dom Pogodnej Jesieni.