Prymicje 01We wrotek 29 maja 2018 r. Mieszkańcy DPJ i wspólnota Sióstr licznie zgromadzili się w kaplicy na uroczystej Mszy św. sprawowanej przez czterech Prymicjantów – ojców redemptorystów: o. Adama Dudka, o. Krzysztofa Wąsiewicza, o. Dominika Jurka i o. Tymoteusza Macioszka. Główny celebrans – o. Tymoteusz wygłosił piękną homilię, podkreślając wymiar zbawczy cierpienia. Po Mszy św. kapłani udzielili prymicyjnego błogosławieństwa wszystkim domownikom, zarówno zebranym w kaplicy jak i pozostającym w swoich pokojach. Na koniec rozdali okolicznościowe obrazki. W imieniu wszystkich prymicyjne życzenia, z zapewnieniem o pamięci w modlitwie, złożyła dyrektor placówki s. Ewa Pacyfika Pławecka.