TerZaj 3TERAPIA ZAJĘCIOWA – forma aktywności fizycznej i intelektualnej seniora poprzez działania indywidualne i integrację uczestników” – to temat pierwszego z trzech planowanych spotkań edukacyjnych zorganizowanego dnia 26.04.2018 r. przez Fundację Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Tuchów.

Prelekcję z prezentacją multimedialną na w/w temat zaprezentowała terapeutka zajęciowa Paulina Kordela. Specjalistyczną wiedzę świetnie potwierdziły opinie uczestników tutejszych warsztatów terapii zajęciowej, ich prace oraz pokaz zdjęć między innymi z arteterapii, biblioterapii, zajęć rekreacyjnych i kulinarnych. Przy akompaniamencie instrumentów zakupionych na muzykoterapię, Prelegentka wraz z dyrektorem s. Ewą Pacyfiką Pławecką, poprowadziła – ku uciesze Mieszkańców – karaoke.
„Między dawnymi i przyszłymi czasy” – to już czwarte zadanie publiczne, które tym razem, dzięki zakupionym instrumentom oraz ciekawym grom przystolikowym, seniorzy mogą ćwiczyć pamięć i koncentrację przy równoczesnej integracji, a tym samym wpływać na jakość swojego życia.