Usprawniamy 20W Domu Pogodnej Jesieni prężnie działa rehabilitacja i terapia zajęciowa. Dobrze wyposażony warsztat terapii zajęciowej umożliwia prowadzenie interesujących, pobudzających myślenie i rozwijających sprawność manualną zajęć, w których Mieszkańcy coraz częściej, w sporej liczbie, biorą udział. Proponowana jest: arteterapia (zajęcia plastyczne), silwoterapia (kontakt z przyrodą, świeżym powietrzem), biblioterapia, muzykoterapia, poezjo terapia, ergoterapia (terapia przez pracę, np. renowacja zużytów przedmiotów), socjoterapię czy też „kulinarne szaleństwa”. Poza tym terapeutka zaprasza Mieszkańców na różne zajęcia kulturalno-oświatowe min projekcje filmów, wykłady oraz imprezy okolicznościowe. Zajęcia odbywają się w większych grupach na warsztatach, świetlicy, w ogrodzie oraz indywidualnie, w pokojach Mieszkańców.

Dobroczynne skutki przynosi także usprawnianie poprzez ruch w sali rehabilitacyjnej, odnowionej i doposażonej przez Fundację Dzieło Miłosierdzia im Ks. Zygmunta Gorazdowskiego ze środków pozyskanych z 1 %. Bieżnia rehabilitacyjna, rowerki stacjonarne, stoliki do ćwiczeń manualnych, maszyna do pionizacji, drabinki przyścienne, lampa Sollux, UGUL, zestaw do ćwiczeń w odciążeniu kkg i kkd, różnego rodzaju prądy wspomagające leczenie – oto wyposażenie sali, z której od poniedziałku do piątku korzystają Mieszkańcy. Rehabilitacja odbywa się także w pokojach osób leżących poprzez ćwiczenia bierne i czynno-bierne.

Rehabilitacja i terapia zajęciowa mają bardzo duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osób przebywających w naszej placówce. Cieszy fakt, iż coraz liczniejsza grupa Mieszkańców korzysta z tych form aktywizacyjnych, a tym samym poprawia jakość swego życia, wnosząc w nie więcej dynamizmu, pozytywnej energii, uśmiechu na twarzy i zadowolenia, a nawet umiejętności i wiedzy. Oby tak dalej!