znicze-krzyzW dni poprzedzające Dzień Wszystkich Świętych, jak i już w listopadowe, Mieszkańcy DPJ pod opieką Sióstr nawiedzali cmentarze, groby swoich bliskich lub nieznanych osób, spełniając tym samym jeden z warunków uzyskania odpustu zupełnego, który można ofiarować za siebie lub jednego zmarłego.

W każdy dzień w miesiącu listopadzie chętni Mieszkańcy gromadzą się w kaplicy DPJ, by odmówić wspólnie różaniec połączony z wypominkami czyli odczytaniem imion i nazwisk zmarłych polecanych w modlitwie. Karteczki z wypominkami Mieszkańcy przygotowali samodzielnie lub z pomocą opiekunek i wolontariatu. Siostra prowadząca tradycyjnie pamiętała o modlitwie za zmarłych Mieszkańców DPJ, zaś w niedzielę 12 listopada, za wszystkich wypominanych w tutejszej kaplicy odprawiona została Msza św.