Szopka 001Dlaczego nie? W ramach realizacji zadania publicznego „Jak przygoda to tylko w Tuchowie” współfinansowanego przez Gminę Tuchów, 14 osobowa grupa Mieszkańców pod opieką 11 pracowników i wolontariuszy udała się na Lipowe Wzgórze. To tutaj dzięki p. Karolinie Kluzek – przewodnikowi sanktuaryjnemu – uczestnicy wyprawy zwiedzili sanktuarium – bazylikę mniejszą w Tuchowie, a następnie podziwiając ogrody klasztorne przeszli również do całorocznej ruchomej szopki, muzeum misyjnego i sanktuaryjnego.

Ani deszczyk majowy – dzięki parasolom zakupionym przez Fundację, ani schody – dzięki kilkunastoosobowej grupie silnych i wspaniałych braci kleryków nie były nam straszne!

Organizatorem wyprawy była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

« 1 z 2 »