koleda-1aPopołudniu dnia 2 stycznia 2017 roku w DPJ maiła miejsce wizyta duszpasterska tzw. kolęda. Po modlitwie w kaplicy domowej trzej księża udali się wraz z siostrami św. Józefa „na kolędę” czyli odwiedziny Mieszkańców w Ich pokojach. Z błogosławieństwem, dobrym słowem i śpiewem kolędowali ojcowie redemptoryści z naszej parafii czyli o. W. Radowski CSsR przełożony Wspólnoty Redemptorystów, o. A. Wesołowski CSsR kapelan DPJ i o. B. Augustowski CSsR – proboszcz parafii NNMP w Tuchowie.

„Za kolędę dziękujemy…”

« 1 z 3 »