spotkanieburmistrz-02W odświętnym pokoju gościnnym „na świątecznej kawie” o godz. 9-tej 27 grudnia 2016 roku spotkał się z trójką Mieszkańców DPJ Burmistrz Ryglic p. Bernard Karasiewicz i dyr. GOPS w Ryglicach p. Anna Mikrut. Niecodzienne spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a na zakończenie Mieszkańcy otrzymali świąteczne upominki.

Podobnie jak w poprzednim roku zacni goście udali się także do trzech osób pozostających w łóżkach. Ten niezwykły – jak na nasze czasy – dar serca spotkał się ze wzruszeniem i radością nie tylko Mieszkańców z Ryglic, ale z uznaniem pozostałych seniorów i personelu DPJ.