andrzejki-16-06Zgodnie z wieloletnią tradycją w DPJ obchodzone były … andrzejki, w których udział wzięli Mieszkańcy i pracownicy DPJ, wolontariusze m in. z Pleśnej i siostry św. Józefa. S. Izajasza – pracownik socjalny – przygotowała prezentację multimedialną nt. zwyczajów i obrzędów związanych z andrzejkami. Następnie Daniel Kras – po raz kolejny! – zapewnił oprawę muzyczną na organach i akordeonie, a uczestnicy korzystając z przygotowanych tekstów śpiewali chętnie i radośnie. Nowatorska forma spotkania – tym razem bez tańców – ku uciesze Organizatorów została nie tylko przyjęta przez uczestników, ale także zdobyła liczne pochwały!