list-2W ostatnią niedzielę października 20 osobowa grupa Mieszkańców z własnej inicjatywy spotkała się, by odpisać na list. Na początku miesiąca dyrektor s. Pacyfika Pławecka odczytała Mieszkańcom list, który otrzymali od s. Miriam Bilskiej – byłej dyrektor placówki. Wiele osób solidnie przygotowało się do redagowania odpowiedzi, inni na bieżąco służyli swoją pomocą czyli znajomością zasad obowiązujących w … apostolstwie pióra. W atmosferze „małej twórczości” i wspomnień nie obyło się bez śmiechu i radości, dzięki spontanicznym podpowiedziom.

Opiekunki piszczące pod dyktando, kilkakrotnie odczytywały fragmenty listu, aż wreszcie adiustację zakończono. Szanowne gremium autorów z poczuciem dobrze spełnionej misji opuszczało świetlicę, by po chwili udać się na kolację.