Majowka DPJ01W miesiącu maju Mieszkańcy wraz z opiekunami, często też z Siostrami św. Józefa uczestniczą tradycyjnie w nabożeństwie z Litanią Loretańską, czytaniem rozważań i śpiewem pieśni maryjnych. Przy słonecznej pogodzie wszyscy chętnie gromadzą się przy figurze Matki Bożej przed DPJ. Wyjątkowym dniem był piątek 20 maja, bo wtedy nabożeństwo prowadziła katechetka Katarzyna Zielińska z Gimnazjum w Pleśnej, której uczniowie – wolontariusze także przyjechali do zaprzyjaźnionych Mieszkańców Domu. Radość Mieszkańców była uzasadniona, otóż p. Katarzyna akompaniowała na gitarze, a Jej córka Donata na skrzypcach. Dziękujemy!