DPJ bajkiW kwietniu br. kilkunastoosobowa grupa Mieszkańców chętnie uczestniczyła w dodatkowych zajęciach biblioterapii. Wierne grono słuchaczy wysłuchało głośnego czytania książki pt. ,,Bajki o Tuchowie”. Jest to wydawnictwo pokonkursowe VI Konkursu Literackiego Liberum Arbitrium na bajkę dla dzieci o statuetkę Sowy Tuchówki 2015. Książka zawiera 14 bajek, którym jury przyznało nagrody i wyróżnienia, a wszystkie zdobyły uznanie wśród Mieszkańców DPJ. 

Spotkania z tą książką były w pewnym sensie powrotem do dzieciństwa ze światem bajek, a równocześnie stały się przyczynkiem do rozmów i wspomnień nt. historii i znajomości Tuchowa.