droga-plesna 04ANabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzili dzisiaj wolontariusze ze Szkolnego Kółka Caritas z Pleśnej. Rozważania kolejnych stacji zobrazowali krótkimi inscenizacjami nawiązującymi do wielu sytuacji z naszego codziennego życia, które raczej rzadko wiążemy z osobistą odpowiedzialnością za cierpienia Pana Jezusa. Śpiewom towarzyszył akompaniament gitary i skrzypiec. Po nabożeństwie wolontariusze przeszli do świetlicy DPJ, gdzie wspólnie z mieszkańcami śpiewali ulubione piosenki.