Pasja-dzieci 07AMieszkańcy DPJ uczestniczyli w misterium Drogi Krzyżowej prowadzonym przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie. Wzruszające sceny opowiadające o historii naszego odkupienia poruszyły serca uczestników tego nabożeństwa.