20160212_145527W Wielkim Poście jak co roku Mieszkańcy uczestniczą w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali w kaplicy domowej. W pierwszy wielkopostny piątek drogę krzyżową poprowadził ks. Michał Dziewit – opiekun wolontariuszy gimnazjalistów z Pleśnej. Rozważania zaczerpnięte z biuletynu sanktuaryjno-parafialnego ,,Chorągiew Maryi” czytali wolontariusze; wysłuchano też interpretacji wiersza ,,Przez Krzyż do chwały Zmartwychwstania” G. Gut w wykonaniu M. Majcher. W nabożeństwie uczestniczyły także siostry i wolonatriusze z Zabłędzy, Karwodrzy, Łowczowa i Tuchowa.