szkolenie04Dzisiaj odbyło się szkolenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w DPJ nt. „Prawa mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w kontekście podstawowych praw człowieka, pacjenta i obywatela oraz kierunki prowadzonej terapii i metody pracy z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej”. Szkolenie prowadził Ośrodek Profilaktyki Społecznej Karolina Zając ze Stróż. Odbyło się ono w dwóch grupach, udział wzięło 29 pracowników z DPJ w Tuchowie oraz 3 pracowników z Jadownik Mokrych.