sdm001W DPJ odbyło się spotkanie mieszkańców z ks. Krzysztofem Cwenarem moderatorem ds. Światowych Dni Młodych w diecezji tarnowskiej, Okręgu Ciężkowice i z wolontariuszem Łukaszem. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z ideą ŚDM i zadaniami związanymi z przygotowaniem tego wydarzenia. Zainicjowało także krucjatę modlitwy wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych, która pozwoli im zaangażować się w rozwój tego wielkiego dzieła. W kaplicy umieszczono obraz bł. Karoliny Kózka i krzyż ŚDM, który będzie przypominał wspólnocie tuchowskiego Domu o stałej modlitwie w duchu chrześcijańskiej jedności i odpowiedzialności za Młodych i za Kościół.