gmiesiaca003W piątkowe popołudnie Fundacja Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego zorganizowała w naszym Domu spotkanie z Gościem miesiąca – s. Piotrą Anną Stelmaszczuk józefitką, historykiem, od 10 lat pracownikiem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, nt.: „Książka dobrym towarzyszem na każdą porę życia”. S. Piotra, jako historyk z wykształcenia, rozpoczęła spotkanie przedstawiając rys historyczny biblioteki, jej związków z rozbiorem Polski i powstaniem diecezji tarnowskiej. Dzięki ciekawej prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania mogli zwiedzić dzisiejszą nowoczesną bibliotekę WSD, a w niej czytelnię z dostępem do Wi-Fi liczącą 102 miejsca, w tym 17 stanowisk komputerowych, 12 terminali z dostępem do Internetu, wypożyczalnię, magazyn starych druków oraz pracownię digitalizacji. Biblioteka WSD nie tylko stanowi bazę dla tarnowskiej sekcji UPJPII w Krakowie (w której uczy się 40 studentów świeckich i 180 kleryków), ale otwiera swe podwoje dla każdego mieszkańca Tarnowa i okolic.

W drugiej części spotkania s. Piotra w interesujący sposób odpowiadała na pytania uczestników dotyczące księgozbioru Biblioteki WSD i pracy bibliotekarzy. Wielkość księgozbioru szacuje się na ponad 150 tysięcy woluminów o charakterze naukowym i profilu ogólno-humanistycznym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki filozoficznej, teologicznej i historycznej. Najcenniejszą kolekcję stanowi 146 inkunabułów, 19 z nich to pojedyncze egzemplarze w skali kraju, a 2 nawet w skali europejskiej (inkunabuł – umowne określenie pierwszych druków do 1500 roku włącznie).

Bibliotekarze, 9-osobowa grupa pracowników, wypożyczają książki, opisują elektronicznie zawartość księgozbioru, pozyskują nowe zbiory, prowadzą prenumeratę 125 tytułów czasopism (105 polskich, 20 zagranicznych) i międzybiblioteczną wymianę krajową i zagraniczną.

Wśród 60 uczestników piątkowego spotkania byli wolontariusze z opiekunem ks. Michałem, pracownicy DPJ, Siostry Św. Józefa i mieszkańcy DPJ, a wśród nich wielu wiernych przyjaciół książki, którzy obecnie z wielką przyjemnością uczestniczą w zajęciach biblioterapii.

„Pół żarem – pół serio” minęła ostatnia część spotkania, w której s. Piotra zadziwiła wielu objaśniając pochodzenie zwrotów „przeczytać książkę od deski do deski” czy „być molem książkowym” w odniesieniu do człowieka oraz wyjaśniła określenie „małego szkodnika książek”. Uczestnicy włączający się w dyskusję nt. książki jednogłośnie uznali za trafną i prawdziwą tezę będącą tematem tego spotkania.


Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/models/model.php on line 34

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383