jarmark008Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice po raz 14 zorganizowało Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników. W tym roku dzięki pomocy Fundacji Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego i wolontariuszy podczas Jarmarku prezentowane były prace rękodzielnicze wykonane na terapii zajęciowej w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie – przedmioty ozdabiane metodą decoupage, przedmioty z wikliny papierowej, modeliny, koralików.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za wspieranie działań aktywizujących mieszkańców naszego Domu.