W Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie trwają intensywne prace przygotowawcze do IV Międzypokoleniowego Pikniku Czerwcowego. Imprezę organizują:

bez tytułu