yjgDzięki duszpasterskiej trosce s. Marii Bilskiej Dyrektora Domu Pogodnej Jesieni oraz Redemptorystów wszyscy Mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w nabożeństwach Triduum Paschalnego w domowej kaplicy.

  • W Wielki Czwartek zgromadzili się na uroczystej Mszy świętej uobecniającej Ostatnią Wieczerzę. Po zakończeniu Eucharystii Siostra Dyrektor w imieniu domowej wspólnoty złożyła Celebransowi życzenia, gdyż w tym dniu wspominamy również ustanowienie przez Jezusa sakramentu kapłaństwa.
  • W Wielki Piątek mieszkańcy i osoby im towarzyszące o godz. 11.00 odprawili wspólnie Drogę Krzyżową, a po południu uczestniczyli w Liturgii Męki Pańskiej.
  • W Wielką Sobotę tradycyjnie przygotowaliśmy pokarmy do poświęcenia na wielkanocny stół. Odbyło się ono na jadalni, gdzie przybyli prawie wszyscy mieszkańcy. Po południu w kaplicy celebrowaliśmy Liturgię Wigilii Paschalnej.
  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny rozbrzmiewały radosnym Alleluja i serdecznymi rozmowami w gronie gości licznie odwiedzających naszych Mieszkańców.