Chrystus umarł i zmartwychwstał,
raz na zawsze i dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania,
to przejście z niewoli zła do wolności dobra,
musi dokonywać się zawsze,
w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia,
w naszym codziennym życiu.

pap. Franciszek


 

 

Drodzy Przyjaciele,
Wielce Szanowni Współpracownicy,

niech doświadczenie tajemnicy Świąt Paschalnych
napełni Was pokojem i radością,
pogłębi wiarę i umocni więzi,
a moc zmartwychwstania, przemieniająca umysł i serce –
promieniuje w codziennym życiu.

Z darem modlitwy
wraz z całą społecznością Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie
s. Maria Bilska
dyrektor

Tuchów, Wielkanoc 2015