szkolenia4W piątek 23 stycznia 2015 roku pierwsza, 15-osobowa grupa wolontariuszy wzięła udział w szkoleniu nt. ,,Metody aktywizacji osób starszych”. Celem było podniesienie umiejętności młodzieży w zakresie metod i form aktywizacji seniorów w tym mieszkańców dps-u. W tematyce zajęć zawarte były m.in. etapy życia człowieka z charakterystyką późnej starości, postawy społeczne seniorów i ich związek ze zmianami organicznymi, sposoby dobrej komunikacji, diagnoza potrzeb i możliwości aktywizujących seniorów, zasoby i ograniczenia osób starszych, kultura, tradycja, lokalność – obszarami aktywizacji seniorów, integracja międzypokoleniowa jako sposób aktywizacji. Młodzi wolontariusze potwierdzili zainteresowanie tematem, aktywnym udziałem w szkoleniu (pytania, odpowiedzi, dyskusja). Na zakończenie każdy mógł sobie wybrać jedną z form zaangażowania ,,wchodząca w życie” od kolejnego piątkowego spotkania. Wśród wielu możliwości były m.in. zajęcia w biblio-ludo-muzyko czy arteterapii. Kilka osób podejmie próbę umiejętnego towarzyszenia leżącym chorym, którzy utracili kontakt werbalny.

Szkolenie prowadziła p. Z. Krzemińska, opiekunka w DPJ, uczestniczka kursów organizowanych przez ROPS w Krakowie. Organizatorem szkolenia była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego.


Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/models/model.php on line 34

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383