marysland.ziemiamaryiW poniedziałek (15.09.) mieszkańcy i opiekunowie z Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie wybrali się na film pt „Mary’s Land. Ziemia Maryi” (reż. Juan Manuel Cotelo) emitowany w tarnowskim kinie „Marzenie”. Widzowie z wewnętrznym wzruszeniem wsłuchali się w opowieści ludzi, którzy doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Maryją. Doświadczenie religijne bohaterów filmowych, wpływające na zmianę ich myślenia i przewartościowanie życia, zostało przekazane w żywej formie, odczuwalnej, wręcz namacalnej obecności, bez schematów i stereotypów właściwych tematyce religijnej.