logo1Tematem spotkania zorganizowanego  przez Fundację Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, z inicjatywy pana Zdzisława Dąbczyńskiego było hasło: ,,Woda dla Twojego zdrowia”. Prelegent przekonywał słuchaczy, że jakość życia i zdrowia nie zależy naprawdę od zasobności portfela, a najważniejszy jest osobisty wybór. Głównym celem spotkania było podzielenie się osiągnięciami ,,życia na wodzie” potwierdzającymi, że to woda jest podstawą naszego zdrowia, a co ciekawe, również i naszego dobrego samopoczucia.

             Psychologia, aktywność fizjologiczna i fizyczna to trzy podstawowe elementy, jakie wymienia p. Dąbczyński, by prowadzić zdrowy tryb życia. W tym kontekście ważna jest praca nad sobą, w celu uzyskania pozytywnego stanu psychoemocjonalnego, radosnego nastawienia do życia i harmonii z samym sobą oraz otaczającym światem. Omawiając aktywność fizyczną prelegent zachęcał do codziennej, porannej, kilkuminutowej gimanstyki oraz dłuższych ćwiczeń 2-3 razy w tygodniu. Przypomniał, że każdy człowiek składa się w 70% z wody, zaś zgodnie z zaleceniem WHO – Światowej Organizacji Zdrowia  powinno wypijać się nie mniej niż 1,5 l wody  dziennie (30 ml na 1kg masy ciała).

      Jak przekonywał p. Dąbczyński, najlepiej jest pić wodę , której jakość odpowiada parametrom wewnętrznych płynów biologicznych organizmu. Można zacząć od picia na czczo z rana 2-3 szklanek ciepłej przegotowanej wody (aby nie narazić organizmu na wstrząs), Następnie przed każdym posiłkiem, około pół godziny wcześniej – jedną szklankę wody. I w ten sposób, kilka szklanek wody dziennie może przynieść niesłychane efekty, co potwierdzają zarówno uczestniczące w spotkaniu osoby ale również inni ,,wywołani” przez temat picia wody. Duże grono zwolenników ,,życia na wodzie” dokłada starań by wskaźnik zasadowości wynosił powyżej 8pH.

        Spotkanie zostało wzbogacone prezentacją multimedialną, a także wykonaniem piosenek w języku polskim i rosyjskim przy akompaniamencie  własnym pana Dąbczyńskiego na gitarze. Na zakończenie wieczoru, każdy z uczestników mógł otrzymać książkę pt. ,,Inspiracje i drogowskazy. Jak rozsądnie przemierzać drogi i bezdroża życia” z dedykacją autora – Zdzisława Dąbczyńskiego. Prelegent i autor jest przedsiębiorcą, założycielem firmy WIMED, która obecnie zatrudnia około 200 osób, zajmująca się produkcją oznakowania dróg, osób i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.