20110517-o-Plebanek-300x236W altanie ogrodowej, dnia 30.07.2014, przy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie odbyło się kolejne  spotkanie z cyklu Otwarte Spotkania z Gościem Miesiąca. Tym razem gościliśmy redemptorystę i archiwistę w jednej osobie – o. Kazimierza Plebanka, który przedstawił  zgromadzonym historię koronacji obrazu Matki Bożej Tuchowskiej i postać Koronatora abpa  Leona Wałęgi. W spotkaniu wzięło udział 25 osób.
 O. Kazimierz Plebanek jest misjonarzem krajowym, byłym proboszczem parafii sanktuaryjnej w Tuchowie, znanym i cenionym kaznodzieją, laureatem tuchowskiej  nagrody ,,Melaniusza” za działalność na rzecz lokalnego środowiska poprzez publikacje archiwalnych materiałów.  Podczas spotkania O. K. Plebanek w gawędziarski sposób przedstawił starania o  koronację Obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, przygotowania do tego wydarzenia i uroczysty dzień koronacji, który przypadł na 2 X 1904 roku. W tym historycznym dniu do Tuchowa przybyło 130 tys. pielgrzymów – mówił Prelegent. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy  spotkania wysłuchali ciekawego życiorysu abpa Leona Wałęgi, który dokonał aktu koronacji.  Jak podkreślił O. K. Plebanek pierwsza koronacja miała miejsce w Częstochowie w 1717  roku, a Tuchów był kolejnym 37 miejscem koronacji. Abp Leon Wałęga ostatnie lata spędził  w tuchowskim klasztorze redemptorystów i tu został pochowany, był wielkim czcicielem  Matki Bożej Tuchowskiej i wniósł duży – jak na owe czasy – wkład w promocje Tuchowa.  O. K. Plebanek potwierdził swoje wypowiedzi dokumentami z Archiwum Klasztoru Redemptorystów.