logo1W sobotę 22 czerwca 2013 roku w świetlicy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie odbyło się spotkanie z p. Józefem Lewickim, historykiem, pielgrzymem do Santiago de Compostela. W spotkaniu wzięły udział 42 osoby, a wśród nich: mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni, ich rodziny, mieszkańcy ulic sąsiadujących z naszą placówką, przedstawiciele Rady Parafialnej, inne osoby z Tuchowa zainteresowane tematem, wolontariusze DPJ.

Prelekcja dotyczyła rysu historycznego dróg św. Jakuba począwszy od żywota św. Jakuba (pierwszego męczennika spośród uczniów Chrystusa) poprzez Jego kult w Hiszpanii i Portugalii, których jest patronem oraz poprzez tradycje wędrowania do grobu Apostoła w Europie (od IXw.) aż po powstałe przed kilku laty Drogi Św. Jakuba w Polsce. Santiago de Compostela to trzecie (obok Rzymu i Jerozolimy) miejsce pielgrzymowania chrześcijan. Atrybuty pielgrzymów na tym szlaku to: muszla, kostur i tykwa, są one rozpoznawalnymi elementami każdej figury i obrazu św. Jakuba. Na małopolskim Szlaku św. Jakuba znajduje się Tuchów, z kościołem św. Jakuba Apostoła z 1794 r.

Prelegent wzbogacił powyższą prezentację o filmy i reportaże. Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem wysłuchali legend i anegdot związanych z Caminos de Santiago, a następnie uzyskali wiele praktycznych porad przydatnych podczas planowania szlakiem oznaczonym muszlą.

zk