05W cyklicznym programi „Spotkanie z gościem miesąca” wystąpił o. St. Gruszka – redemptorysta, misjonarz krajowy, miłośnik etnografii, poezji, literatury, śpiewu. Między śpiewem, recytacją wierszy J. Tuwima wygłaszał krótkie wartościowe rozważania, pozwalające uczestnikom na spotkanie z ewangelią.