jaselka001W tuchowskim Domu Kultury odbył się jednodniowy XIX Przegląd Zespołów Kolędniczych Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej im. S. Kurczaba. Tradycyjnie rozpoczęciem spotkania była uroczysta msza św. w bazylice mniejszej w Tuchowie; mszy św. przewodniczył bp. A. Kokoszka. Druga część tzw. artystyczna miała miejsce w domu kultury. Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Dom Kultury w Tuchowie, Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” w Karwodrzy, Klasztor oo. Redemptorystów, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Patronat m.in. sprawował burmistrz Tuchowa.

Wraz z dyr. DPJ miejsca na widowni zajęły: pp. W. Pytlik, I. Pilas, M. Krupa, M. Adamczyk, A. Słowik – mieszkanki DPJ oraz pracownice pp. A. Bajorek i Z. Krzemińska. Grupa chętnych Mieszkanek DPJ z wielkim zainteresowaniem oglądała występy zespołów kolędniczych, niestety niektóre z nich miały zbyt przerysowane i oddalone od Ewangelii scenariusze. Na uwagę zasługiwały zespoły, których skład stanowili mieszkańcy dps-u, a wspomagali ich terapeuci i opiekunowie. Do ich radosnego śpiewu wlączała się cała widownia. Równolegle do trwania przeglądu zespołów odbywał się konkurs szopek bożonarodzeniowych wykonanych przez mieszkańców dps-ów.

W tym roku mieszkańcy DPJ pod kierunkiem p. Anny Bajorek również wykonali szopkę z szyszek i makaronu, która wyróżniała się pośród innych tym, że była w całości pozłacana. Oprócz dyplomu, przyznana została nagroda w wysokości 200 zł od firmy „Dodzio” z Karwodrzy.