Dnia 2 stycznia 2013 roku miała miejsce wizyta duszpasterska w DPJ, w której udział wzięli proboszczIMG_1070 parafii NNMP w Tuchowie o. B. Augustowski, kapelan DPJ – o. A. Wesołowski i przełożony Wspólnoty Redemptorystów w Tuchowie o. R. Bożek. Po wspólnej modlitwie w kaplicy domowej DPJ Kapłani udali się do pokojów, w których oczekiwali Mieszkańcy, do pokojów Sióstr i pozostałych pomieszczeń obiektu. Na zakończenie kolędy, refektarz stał się miejscem spotkania przy stole księży i sióstr.