IMG_1070W dniu 4.12.2012 roku TV-Kraków z redaktorem Łukaszem Lechem realizującym cykl „W sercu parafii” przybyła do tuchowskiego Domu Wspólnoty Sióstr św. Józefa, który będzie częścią 3-odcinkowego filmu.

Ekipa telewizyjna odwiedziła świetlicę, kaplicę, sale zajęć DPJ; zarejestrowano wypowiedzi s. Miriam Bilskiej, s. Alfonsy Grybel, s. Jolanty Kolarz, p. M. Majcher, p. I. Dubas-Marek i przedstawicieli wolontariatu młodzieżowego.Program będzie emitowany w TVP Kraków w  środy 6.02, 13.02, 20.02, a powtarzany w kolejne trzy soboty i niedziele. Zarówno dla Mieszkańców jak i personelu obecność ekipy telewizyjnej była wielkim przeżyciem.