kosciolZ inicjatywy kilku Mieszkanek DPJ, w dniu 22.08.2012 r. udała się pielgrzymka do Dukli., skąd pochodził św. Jan z Dukli – kanonizowany przez Jana Pawła II podczas mszy św. 10.06.1997 roku. W pielgrzymce samochodowej udział wzięły pp. Halina Pękal, M. Krupa, D. Dinter, B. Piasecka, I. Pilas oraz siostry: Alfonsa, Izajasza, Anastazja. Pogoda sprzyjała zwiedzaniu ciekawych miejsc, refleksji, relaksowi, budowaniu wzajemnych relacji i rozmodleniu.

W Dukli uczestniczki pielgrzymki zwiedziły Kościół oo. bernardynów, kaplicę w puszczy, pustelnię, źródło. Tego dnia na trasie pielgrzymki znalazły się m.in. Dębowiec, Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój! Pięknym zakończeniem wyjazdu były odwiedziny Rodziców s. Izajaszy, którzy mieszkają w leśniczówce i przyjęli pielgrzymów staropolską gościną.