Klasztor_oo_redemptorystów,_TuchówPodczas wielkiego Odpustu Tuchowskiego zorganizowano – z udziałem 18 mieszkańców – pielgrzymkę w piątek 6 lipca, by uczestniczyć we mszy św. dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz pracowników Caritas. Mszy świętej przewodniczył biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż. Opiekę mieszkańcom DPJ zapewniły m.in. s. Alfonsa, s. Kamilia, s. Miriam, p. Józefa Smalarz, p. Agnieszka Szymańska.