ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie zawiadamia o przyznaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dofinansowania, które ma być przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem...