Jubileusz 0123 czerwca br. w kaplicy Domu Pogodnej Jesieni celebrowana była uroczysta, dziękczynna Eucharystia za dar 60-lecia kapłaństwa Ks. Zygmunta Potakiewicza, emerytowanego kapelana Wojska Polskiego, zaprzyjaźnionego z DPJ i Zgromadzeniem Sióstr Świętego Józefa. Okolicznościowe słowo wygłosił sam Czcigodny Jubilat, przedstawiając swoiste Curriculum Vitae – dzieje swego życia wiernego Bogu i Ojczyźnie.

Na zakończenie s. Ewa Pacyfika Pławecka złożyła Jubilatowi życzenia, dziękując za dar obecności i kapłańską posługę. Po Eucharystii Czcigodny Jubilat rozdał okolicznościowe obrazki i zaprosił wszystkich na świąteczny obiad.