Kawa 002Popołudniu 11 czerwca br. w świetlicy domowej przy coniedzielnej kawie Mieszkańcy spotkali się z byłym dyrektorem placówki s. Miriam Bilską. W spotkaniu uczestniczyła obecna dyrektor s. Pacyfika Pławecka, s. Izajasza Szczepanik i s. Adela Gac. Licznie zgromadzeni Mieszkańcy DPJ z zainteresowaniem wysłuchali s. Miriam, która ciekawie opowiadała o swojej nowej posłudze i pracy w Sądzie Diecezjalnym w Elblągu, gdzie pełni funkcję notariusza sądowego. Mieszkańcy podzielili się swoimi radościami i codziennością, znalazł się także czas na przywołanie wspólnych wspomnień.