DSCF3736Z inicjatywy s. Marceli Wałczyk – pielęgniarki posługującej w DPJ w Tuchowie – zorganizowano kolejne spotkanie z Gościem Miesiąca. Tym razem w świetlicy DPJ, w niedzielne popołudnie (24.08.2014) gościła p. Halina Wasyl – z wykształcenia konserwator dzieł sztuki, twórca obrazów, zajmuje się również stylową dekoracją pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Pani H. Wasyl przybyła z p. Zdzisławą Diurczak-Brzezowicką, która także współtworzyła klimat spotkania.

     Tematem wiodącym była bogata twórczość p. Haliny Wasyl – konserwatorska, malarska w Polsce i poza granicami, z którą uczestnicy mogli się zapoznać dzięki prezentacji multimedialnej. Oprócz prac wykonywanych m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, na (!) i w Katedrze w Koszycach na Słowacji i wielu innych świątyniach, dużą część twórczości stanowią obrazy o tematyce religijnej związane z Matką Bożą i św. Janem Pawłem II, każdy z nich ma swoją niepowtarzalną historię. Inspiracją twórczości były osobiste spotkania z Janem Pawłem II, jak i doświadczanie w życiu Jego pomocy. Kilka z nich poświęcił sam Papież (dziś już Święty) Jan Paweł II. Artystka maluje również pejzaże, kwiaty, martwą naturę, portrety, karykatury znanych postaci, piosenkarzy, aktorów – często na poczet akcji charytatywnych.

     Pani H. Wasyl jest kronikarzem Fundacji Szlaków Papieskich, która powstała pod koniec 2003 r. Jej celami są m.in. wychowywanie i edukacja społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży, oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji, troska o istniejące Szlaki Papieskie i tworzenie nowych udokumentowanych Papieskich Szlaków turystycznych, a także ochrona dziedzictwa kulturowego. Mottem działalności są słowa Jana Pawła II wypowiedziane na lotnisku w Nowym Targu w 1979 r.: „Pilnujcie mi tych szlaków”. Staraniem Fundacji wydano już 4 tomy przewodników (z 12-tu planowanych) zatytułowanych ,,Szlaki Papieskie” autorstwa p. Urszuli J. Własiuk (prezes Fundacji) i z rysunkami i panoramami p. H. Wasyl.
Przewodniki po Szlakach. Papieskich można zamówić: Edycja Świętego Pawła, tel.34.366.15.50 lub 605 313 466, ksiegarnia@edycja.pl

     W tym roku, dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II, na Dziedzińcu Kurii w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, Fundacja Szlaki Papieskie wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim (Jan Paweł II był pierwszym doktorem honoris causa U.R.),Kurią Metropolitalną w Krakowie, Kurią Diecezjalną w Ełku, zorganizowała cieszącą się ogromnym zainteresowaniem (czynną od 05.08.br.) wystawę „Karol Wojtyła na turystycznym szlaku”
Niedzielni Goście z Radziszowa zostali bardzo serdecznie przyjęci przez ponad 30-osobowe grono uczestników spotkania. Wiele kwestii wymagało powagi i skupienia, ale i … one okraszone były zabawnymi historyjkami towarzyszącymi powstawaniu kolejnych dzieł artystki.

Za organizację i prowadzenia spotkania odpowiedzialna była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy DPJ w Tuchowie.


Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1382

Warning: Undefined property: stdClass::$modified_date in /home/users/dpjtuchow/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/framework/WDWLibrary.php on line 1383